Zaštita životne sredine

Master studije Zaštita životne sredine traju jednu školsku godinu, nose 60 ESPB bodova.

Nakon završetka studija stiče se akademski naziv: Master analitičar zaštite životne sredine.

Nastavni plan i program