Upis 

Dokumentacija potrebna za upis:

  1. Svedočanstva i diploma završene srednje škole (overene kopije)
  2. Izvod iz matične knjige rođenih
  3. Očitana lična karta
  4. 3 fotografije (3,5×4,5cm)

Ukoliko student prelazi sa drugog fakultet potrebno je:

  1. Uverenje o položenim ispitima sa prethodnog fakulteta