Specijalista za zapošljavanje i radne odnose

Ukoliko imate želju da postanete specijalista za zapošljavanja u domenu ljudskih resursa ili želite da zasnujete radni odnosu u ovoj zaista traženoj poslovnoj oblasti savremenog društva, a interesuje Vas uvid u ono što Vas očekuje u oblasti ljudskih resursa i načinima zapošljavanja, ovo je prava obuka za Vas!

Pohađanje obuke “Specijalista za zapošljavanje i radne odnose” omogućiće Vam usvajanje neophodnih znanja o pravima i obavezama nezaposlenih lica u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i mogućim subvencijama koje Vam mogu biti od koristi prilikom zasnivanja radnog odnosa. Naučićete na osnovu čega poslodavac vrši analizu i sistematizaciju posla za koje raspisuje konkurs za rado mesto, a za koje ste zainteresovani i imate potencijal. Saznaćete na osnovu čega se vrši selekcija budućih kadrova i spram kakvih merila poslodavac odlučuje koga će zaposliti. Obuka Vam nudi mogućnost saznanja o tome kako izgledaju i šta sadrže krugovi selekcije u kompanijama i preduzećima za koja ste zainteresovani. Takođe, na obuci ćete biti u mogućnosti da savladate sve zakonske oblike i mogućnosti zapošljavanja, savladate i usvojite znanja o tome kako treba da budu načinjeni ugovori, kao i o tome koja su prava i obaveze zaposlenih i poslodavaca. 

Obuka ,,Specijalista za zapošljavanje i radne odnose” je namenjena učenicima i studentima završnih godina, koji traže posao, zaposlenima u sektoru ljudskih resursa, onima koji žele time da se bave i onima koji žele da znaju kako izgleda proces zapošljavanja i kako mogu da koriste subvencije za zapošljavanje. Najprem, kako mogu na najprikladniji način da zasnuju radni odnos. 

Po završetku Obuke ,,Specijalista za zapošljavanje i radne odnose” imaćete uvid u to kako izgleda proces zapošljavanja, od potrebe za otvaranjem novog radnog mesta do potpisivanja ugovora. 

Nakon uspešno završene obuke ”Specijalista za zapošljavanje i radne odnose” polaznicima će biti izdat sertifikat koji mogu evidentirati u personalni CV, a uz posedovanje istog mogu konkurisati na radno mesto iz sektora ljudskih resursa (Human resource, kadrovske i administrativne službe).