Specijalista za razvoj zaposlenih

Ukoliko imate želju da postanete specijalista za razvoj zaposlenih u domenu ljudskih resursa i da se stručno bavite strategijama unapređivanja, usavršavanja i razvoja zaposlenih u oblasti ljudskih resursa, ovo je prava obuka za Vas!

Pohađanje obuke “Specijalista za zapošljavanje i radne odnose” omogućiće Vam usvajanje neophodnih znanja o vođenju evidencije o zaposlenima, utvrđivanju potreba za njihovom dokvalifikacijom i dodatnim obrazovanjem, a samim tim i profesionalnom usavršavanju i napredovanju zaposlenih. Veštine i znanja, koje nudi ova obuka, biće Vam od izuzetne koristi za motivisanje zaposlenih, što je u kompanijama savremenog sveta od presudnog značaja. 

Obuka “Specijalista za zapošljavanje i radne odnose” je namenjena učenicima i studentima završnih godina koji traže posao, zaposlenima u sektoru ljudskih resursa, ali i osobama čija je sfera interesovanja usavršavanje razvoja zaposlenih.

Po završetku obuke ,,Specijalista za razvoj zaposlenih” posedovaćete kompetencije za organizovanje usavršavanja i unapređivanja znanja, veština i produktivnosti zaposlenih. 

Nakon uspešno završene obuke ”Specijalista za zapošljavanje i radne odnose” polaznicima će biti izdat sertifikat, koji mogu evidentirati u CV, a uz posedovanje istog osoba sa izdatim sertifikatom može konkurisati na radno mesto iz sektora ljudskih resursa (Human resource, kadrovske kao i administrativne službe).