Specijalista za radno pravo

Ukoliko imate želju da postanete specijalista u domenu ljudskih resursa, a imate potencijal i želju da posedujete znanja iz oblasti radnog prava, kao i zakonske regulative iz oblasti ljudskih resursa, ovo je prava obuka za Vas!

Pohađanje obuke “Specijalista za radno pravo” omogućiće Vam usvajanje neophodnih znanja o svim pravnim regulativama iz oblasti rada i zapošljavanja. Naučićete sve o pravima i obavezama poslodavca. Usvojićete neophodne kompetencije o tome kako da napišete ugovore i neophodnu potrebnu dokumentaciju iz uže stručne oblasti za koju ste zainteresovani. 

Obuka “Specijalista za radno pravo” je namenjena  osobama koje traže posao, zaposlenima u sektoru ljudskih resursa, a najpre osobama čija je sfera interesovanja sve u vezi sa radnim pravom. Važno je napomenuti da je obuka osmišljena i za lica koja imaju za cilj da polože ispit iz predmeta Radno pravo.

Nakon uspešno završene obuke ”Specijalista za zapošljavanje i radne odnose” polaznicima će biti izdat sertifikat, koji možete evidentirati u CV, a uz posedovanje istog osoba sa izdatim sertifikatom može konkurisati na radno mesto u sektoru ljudskih resursa (Human resource, kadrovske i administrativne službe).