Pravo

Studije Prava traju četiri godine, nose 240 ESPB bodova.

Nakon završetka studija stiče se akademski naziv: Diplomirani pravnik.

Nastavni plan i program