Obuka za pisanje projekata iz EU fondova

– Program je namenjen mladima, ženama svih uzrasta, posebno starijim nezaposlenim ženama, a koji pripadaju socijalno ugroženim kategorijama, licima sa posebnim potrebama, nacionalnim manjinama, posebno romske populacije, koji žele da pokrenu projektne aktivnosti profitnog ili neprofitnog karaktera.

– Program je osmišljen tako da ga mogu pohađati i sva lica koja su već pokrenula projektne aktivnosti, bilo kao profitni ili neprofitni subjekti, a neophodna im je pomoć mentora za vođenje kritičnih aspekata upravljanja projektima ili rešavanje specifičnih projektnih problema.

Cilj projekta:

Edukacija pojedinaca za kreiranje i pisanje projektnih ideja, pronalaženje izvora finansiranje, uspešno implementiranje projektnih aktivnosti i rešavanje konkretnih problema u procesu upravljanja projektom.

Svrha projekta:

Projekat je u osmišljen tako da bude deo strategije Republike Srbije a u vezi sa poslovnim osposobljavanjem socijalno ugroženih društvenih grupa, kojoj god da pripadaju, a koji teže dobijaju zaposlenje. Takođe, projekat ja namenjen kao podrška svima koji se već bave projektima, pravnim licima i udruženjima sa iskustvom u projektnim aktivnostima, kao i pojedincima koji se bave ili planiraju da se bave projektima profitnog ili neprofitnog tipa. 

Nakon uspešne obuke, polaznici će, u zavisnosti od ličnih potreba, biti u mogućnosti da:

 • naprave svoju projektnu aplikaciju, konkurišu sa njime na odgovarajućim  konkursima i započnu realizaciju projekta
 • pronađu izvore finansiranja za svoj projekat,
 • efikasno implementiraju projektnu aplikaciju.

Elementi obuke:

 1. Razvoj projektne ideje
 2. Potencijalni korisnici
 3. Partnerstva na projektu
 4. Projektni  tim
 5. Raspoloživi izvori finansiranja
 6. Koncept, osnovni elementi i struktura projekta
 7. Logička matrica projekta
 8. Implementacija projekta
 9. Budžet projekta
 10. Promotivne aktivnosti na projektu
 11. Praćenje implementacije projekta
 12. PRAG procedure
 13. Izveštavanje na projektu
 14. Vežba
 15. Dobri i loši primeri prakse

Svim polaznicima će biti omogućen mentoring i konsultacije tokom trajanja obuke.

Prvo će se vršiti anketa svih zainteresovanih polaznika i prema njihovim potrebama će biti određen sadržaj obuke svakog pojedinačno. U celom procesu obuke polaznici će imati mentora za pomoć i podršku, koji će ih usmeravati u pravcu postizanja ciljeva i rešavanja problema u poslovanju. Takođe, nakon završetka formalnog dela obuke, mentor će biti na raspolaganju polaznicima za sve vidove edukacijske podrške. 

Ciljne grupe, moduli i elementi obuke odnosno projekta se usklađuju u skladu sa zahtevima finansijera.

Period trajanja:

Projekat može da se realizuje u periodu od tri meseca (jedanput nedeljno u trajanju od tri sata, primera radi). U slučaju online obuke, realizacija će biti usklađena sa praksom online obuka.

Broj polaznika:

Maksimalno 15 polaznika po grupi (zbog efikasnosti rada), u tri meseca trajanja obuke jednog kruga projekta, optimalno je organizovati maksimalno tri grupe polaznika. 

Rezultat projekta:

Edukovana ciljna grupa iz oblasti upravljanja projektima koja je u potpunosti osposobljena za izradu projekata i odlučna da aplicira na različite konkurse i pozive.