Medijacija u terminološkom smislu predstavlja dobrovoljni pokušaj mirnog rešavanja spornog odnosa, problema, situacije, između međusobno suprotstavljenih strana, uz posredovanje trećeg stručnog lica Medijatora.

Medijacija (posredovanje) kao relativno novo zanimanje ima ogroman potencijal u perspektivi. U prilog tome ide praksa okolnih zemalja i zemalja članica EU koje započetu, odnosno pokušanu medijaciju imaju, kao uslov koji je neophodno ispuniti kako bi sudski postupak u opšte i započeo.

U srpsko zakonodavsto su 2019. godine stupile na snagu izmene i dopune” Zakona o sudskim taksama” po kojima će stranke u sporovima pred sudovima biti oslobođene plaćanja sudskih taksi , ako do zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu spor koji imaju reše POSREDOVANJEM (MEDIJACIJOM).

Ovo je samo jedna u nizu izmena koje će biti sprovedene u toku pristupnih pregovora za prijem u članstvo u EU, kao mera koje su neophodne da bi se rasteretilo preopterećeno domaće pravosuđe i ovo je samo jedna od najavljenih promena koja podstiče strane u sporu da tragaju za alternativnim rešenjem sukoba, ali i koja otvara mogunost i perspektivu da medijacija zaživi u praksi u punom smislu.

Medijacija kao višeslojna disciplina, od medijatora zahteva poznavanje psiholoških tehnika kojima stranke praktično navodi za mirno nalaženje rešenja, ali tako da im nikako ne sugeriše na koji način to da urade. Takođe neophodno je i poznavanje zakonske regulative iz oblasti posredovanja, kao i visoko etički pristup kojim opravdava poverenje koje mu je ukazano.

Akreditovani smo od strane Ministarstva pravde za sprovođenje osnovne obuke u cilju osposobljavanja posrednika, kao i specijalizovanih obuka u cilju kontinuiranog usavršavanja posrednika.