Menadžment u medijima

Studije Menadžment u medijima traju četiri godine, nose 240 ESPB bodova.

Nakon završetka studija stiče se akademski naziv: Diplomirani menadžer u medijima.

Nastavni plan i program