Menadžment u informacionim tehnologijama

Studije Menadžment u informacionim tehnologijama četiri godine, nose 240 ESPB bodova.

Nakon završetka studija stiče se akademski naziv: Diplomirani inženjer menadžmenta.

Nastavni plan i program