Inženjerski menadžment

Master studije inženjerskog menadžmenta traju jednu školsku godinu, nose 60 ESPB bodova.

Nakon završetka studija stiče se akademski naziv: Master inženjer menadžmenta.

Nastavni plan i program