Informacione tehnologije 

Master studije Informacione tehnologije  traju jednu školsku godinu, nose 60 ESPB bodova.

Nakon završetka studija stiče se akademski naziv: MASTER INŽENJER INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA I SISTEMA.

Nastavni plan i program