Elektrotehničar specijalista za telekomunikacione mreže

Specijalističko obrazovanje za ovaj izuzetno tražen  obrazovni profil omogućuje svim kandidatima da usavrše stečena znanja i odu korak dalje u postizanju stručnosti, a na taj način znatno unaprede mogućnost za zapošljavanje. Ova specijalizacija omogućava svim licima sticanje generičkih kompetencija za kvalitetan profesionalni razcoj i rad u struci, a samim tim i jednostavniji način zapošljavanja. Elektrotehničar specijalista za telekomunikacione mreže je inteligentna, snalažljiva i odgovorna osoba zadužena za obezbeđivanje potrebnih uslova za izvršenje zadataka koji podrazumevaju dopunu tehničke dokumentacije, primenu propisa zaštite na radu i zaštite životne sredine, pribavljanje potrebnog alata i materijala. Njegov posao podrazumeva učestvovanje u definisanju karakteristika telekomunikacionih sistema, izradu svih vrsta nastavaka na kablovima sa metalnim provodnicima i na optičkim kablovima. Zadužen je i za testiranje uređaja i opreme u okviru različitih telekomunikacionih sistema u okviru redovnog održavanja, kao i za planiranje, pripremu, obavljanje, kontrolu i vrednovanje sopstvenog rada i rada saradnika.

Uslovi upisa:

Završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju obrazovnog profila:

  • elektrotehničar (svi obrazovni profile smera elektronika)

Svi kandidati treba da imaju radno iskustvo na odgovarajućim poslovima i zadacima u oblasti telelomunikacija u trajanju od najmanje dve godine.

Završeno srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju obrazovnog profila:

  • monter TK mreža

Svi kandidati treba da imaju radno iskustvo na odgovarajućim poslovima i zadacima u oblasti telelomunikacija u trajanju od najmanje četiri godine.  

                 

Stručni predmeti: 1) Elektronika i digitalna tehnika

                                 2) Organizacija rada i osnove preduzetništva

                                 3) Poslovna informatika

                                 4) Sistemi prenosa

                                 5) Telekomunikaciona merenja

                                 6) Pristupne mreže

                                 7) Optičke mreže

                                 8) Računarske mreže

                                 9) Signalno-telekomunikacione instalacije

Praktična nastava: Organizuje se u skladu sa normama obrazovnog profila. 

Specijalistički ispit: Nakon jednogodišnjeg obrazovanja, položenih svih ispita i praktične nastave, kandidat polaže specijalistički ispit koji se realizuje u skladu sa odredbama Pravilnika za polaganje specijalističkih ispita u srednjim stručnim školama.

Specijalistički ispit se sastoji od:

  1. praktičnog rada (izrada praktičnog zadatka)
  2. usmene provere znanja

Nakon specijalizacije iz bilo koje ponuđene oblasti, kandidatu će biti izdata diploma, koju će moći da evidentira u personalni CV i priloži u evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje.

Nastavni plan i program je propisan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. 

Nastavni plan i program