Elektrotehničar računara 

Ovaj obrazovni profil je visoko cenjen u svetu elektrotehnike i IT-ja, kako u kompanijama, tako i u privatnim domaćinstvima. Elektrotehničar računara je obučen za rad na hardveru i softveru i na taj način je sposoban da održava rad računarskih mreža u kompanijama na domaćem i stranom tržištu. Zanimanje podrazumeva znanja o računarskim mrežama, osnovama automatskog upravljanja i programiranja, multimedijalnim tehnologijama i računarskoj grafici. Elektrotehničar računara je osoba čije obrazovanje garantuje i znanja o konstrukciji računara i načinima njegovog funkcionisanja. Osobe sa diplomom ovog smera veoma su tražen kadar u modernom svetu informacionih tehnologija. Ukoliko žele da nastave školovanje, imaju izuzetnu prohodnost na fakultete koji se bave primenjenim informatičkim znanjima najsavremenijeg doba. Zaposlenje nakon stečenih praktičnih i teorijskih znanja praktično je zagarantovano, jer potreba za ovim profilom jednostavno ne može nestati. Atraktivnost ovog zanimanja je stoga izuzetna, te je samim tim i ovaj smer  uvek u vrhu interesovanja prilikom upisa.

Šta radi elektrotehničar računara?

 • kreira baze podataka
 • otklanja kvarove na računarima
 • testira rad računara
 • sklapa konfiguracije na računarskoj opremi
 • popravlja i sklapa sisteme hardvera;
 • instalira operativne sisteme i alatke neophodne za njihovo funkcionisanje
 • kreira aplikacije, internet stranice
 • bavi se održavanjem aplikacija i internet stranica
 • učestvuje u objavljivanju sadržaja na serveru 
 • čuva rezervne kopije sadržaja servera
 • bavi se zaštitom podataka zloupotreba i napada na internetu 

Škola “Sava Tekelija” radi po nastavnom planu i programu koji je odobren od strane Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U školi se uče opšti predmeti, ali i programiranje, osnove elektrotehnike, računarska grafika, multimedija, elektronsko poslovanje.

Nastavni plan i program