Elektrotehničar energetike 

Elektrotehničar energetike je osoba koja se bavi poslovima u vezi sa proizvodnjom električne energije, njenim prenosom i distribucijom. Poseduju znanja iz oblasti osnova elektrotehnike, elektrotehničkih materijala, primene računara u elektronici, tehničkog crtanja, električnih merenja. Obučeni su u domenu energetske elektronike, električnih postrojenja, električnih instalacija i osvetljenja, električnih mašina i mreža, kao u oblasti osnova automatskog upravljanja. Elektrotehničar energetike je precizan, metodičan u radu, ali i snalažljiv u nepredviđenim okolnostima. Lice koje je steklo diploma ovog smera ima izuzetne potencijale za tehničko i analitičko rešavanje problematike u oblasti posla. Elektrotehničar energetike je stručnjak koji je tražen na tržištu rada jer, da bi potrošači bili snabdeveni električnom energijom, a ona je preduslov za funkcionisanje modernog društva, bez njihovih znanja i veština, život bi bio nezamisliv. Sa završenom srednjom elektrotehničkom školom nastavak školovanja  je moguć na svim smerovima Elektrotehničkog fakulteta, a naročito na smerovima Elektroenergetika i Energetska elektronika i mašine.

Šta radi elektrotehničar energetike?

 • radi u elektranama za proizvodnju električne energije
 • nadzire rad instalacija visokog napona
 • prati podatke na komandnim tablama u elektranama s daljinskim automatskim upravljanjem
 • zaposlen je svugde gde postoje razvodna postrojenja i trafostanice
 • utvrđuje vrstu i broj trafostanice
 • kontroliše mere zaštite od napona 
 • odgovoran je za uzemljenja nadzemnih vodovoda i zaštite od kratkog spoja i prenapona
 • bavi se održavanjem električnih vodovoda i mreža
 • dimenzioniše vodove i analizira dijagrame opterećenja
 • organizuje i kontroliše održavanje podzemnih i nadzemnih vodovoda
 • nadzire rad kontaktnih mreža, instalacija jake struje
 • otklanja kvarove na elektroenergetskim objektima

Škola “Sava Tekelija” radi po nastavnom planu i programu koji je odobren od strane Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U Školi se uče opšti predmeti, ali i programiranje, osnove elektrotehnike, računarska grafika, multimedija, elektronsko poslovanje.

Nastavni plan i program