Elektroenergetičar za mreže i postrojenja

Specijalističko obrazovanje za ovaj veoma cenjen i deficitaran obrazovni profil omogućuje svim kandidatima da usavrše stečena znanja i odu korak dalje u postizanju stručnosti, a na taj način povećaju sopstvenu šansu za profitabilnijim i traženim zanimanjem u savremenom svetu. Nakon završene specijalizacije, osoba će biti u potpunosti obučena za odgovorene poslove u oblasti struke. Elektrotehničar za mreže i postrojenja je zaduženo lice prijem novih rekonstruisanih električnih instalacija, mreža i postrojenja, novih rekonstruisanih signalnih i upravljačkih instalacija postrojenja, merenje i kontrolu zaštite uzemljenja, pripremu i montažu vazdušne i kablovske mreže. Od njega se očekuje da pronalazi kvarove na mreži i postrojenju, kao i da održava i remontuje istu. On je zadužen za montiranje uklopnih uređaja i postrojenje visokog napona, električnih peći, lučkih komora, upravljačkih instalacija. Bavi se dopunom tehničke dokumentacije i učešćem u komplementiranju projekta, kao i učestvovanjem u analizi i ponašanju mreže. Posao koji obavlja zahteva organizatorske sposobnosti, jer podrazumeva vođenje grupa pri izvođenju poslova izgradnje postrojenja, mreža, zaštite, instalacije upravljanja. Sem toga, u opisu posla elektroenergetičara za mreže i postrojenja je i obavljanje manipulacije u elektroenergetskim postrojenjima i mrežama, nadzor parametara, sinhronizacija elektroenergetskog bloka na mrežu i njegovo isključivanje uključujući i praćenje korekcije radnih parametara bloka: struje, vode, pare i gasova.

Uslovi upisa:

Završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju obrazovnog profila:

  • elektrotehničar energetskog smera
  • elektrotehničar za postrojenja i mreže
  • elektrotehničar energetike

Svi kandidati treba da imaju radno iskustvo iz oblasti mreža i postrojenja u trajanju od najmanje dve godine.

Završeno srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju obrazovnog profila:

  • elektromonter mreža i postrojenja
  • elektroinstalater

Svi kandidati treba da imaju radno iskustvo iz oblasti mreža i postrojenja u trajanju od najmanje četiri godine.

Stručni predmeti: 1) Primena energetske elektronike

                                 2) Električna merenja u energetici

                                 3) Organizacija rada i osnove sistema kvaliteta

                                 4) Razvodna postrojenja

                                 5) Elektroenergetski vodovi

                                 6) Električne mašine

                                 7) Zaštita električnih mreža

Praktična nastava: Organizuje se u skladu sa normama obrazovnog profila.

Specijalistički ispit: Nakon jednogodišnjeg obrazovanja, položenih svih ispita i praktične nastave, kandidat polaže specijalistički ispit koji se realizuje u skladu sa odredbama Pravilnika za polaganje specijalističkih ispita u srednjim stručnim školama.

Specijalistički ispit se sastoji od:

  1. praktičnog rada (izrada praktičnog zadatka)
  2. usmene provere znanja

Nakon specijalizacije iz bilo koje ponuđene oblasti, kandidatu će biti izdata diploma, koju će moći da evidentira u personalni CV i priloži u evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje.

Nastavni plan i program je propisan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Nastavni plan i program