Ekonomski tehničar

Osobe sa diplomom ekonomskog tehničara, nakon završene srednje škole, mogu da biraju niz poslova kojima će se baviti. Smer je vrlo perspektivan za sva lica koja žele posao u kompanijama, osiguravajućim društvima, bankama, sopstvenim preduzećima, investicionim fondovima. Rad ekonomskog tehničara podrazumeva veštinu u poslovnoj komunikaciji i snalažljivost. Ekonomski tehničar poseduje znanja iz oblasti prava i korespodencije, menadžmenta, finansija, statistike i preduzetništva. Sistematičan je, tačan i odgovoran. On je nužna “karika” u svim komercijalnim i statističkim poslovima.

Šta radi ekonomski tehničar?

 • zaposlen je u struci iz oblasti ekonomije, trgovine, prava
 • obavlja komercijalne i knjigovodstvene poslove
 • bavi se finansijama, marketingom i računovodstvenim poslovima
 • obavljaja poslove iz oblasti preduzetništva i poslovnog prava
 • vrši poslove iz oblasti korespodencije i menadžmenta
 • obračunavarate kamate i kredite
 • osposobljen je da piše izveštaje o poslovanju
 • sprovodi novčane transakcije
 • popunjavaja obrasce i bavi se statistikom
 • primenjuje znanja iz oblasti elektronskog poslovanja
 • može da radi u državnim i privatnim preduzećima
 • tražen je kadar u bankama, privatnim preduzećima, prodavnicama…

Škola radi po nastavnom planu i programu koji je odobren od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. 

Nastavni plan i program