Arhitektura i urbanizam

Studije Arhitekture i urbanizma traju četiri godine, nose 240 ESPB bodova.

Nakon završetka studija stiče se akademski naziv: Diplomirani inženjer arhitekture.

Nastavni plan i program